לסיכום, אני אוהבת את החיים.


לסיכום, אני אוהבת את החיים.
אוהבת את מה שאני רואה במראה כל יום.

גם את הדמות המשתקפת במראה הפנימית שלי וגם את החיצונית. אבל זה לא תמיד היה ככה...