אומרים עלי...


אומרים עלי...
שאני לא קונבנציונאלית ושלא משעמם איתי לרגע.

אולי כי אני חושבת גדול ויצירתי. ואולי בגלל שבעיני הגבול הוא השמיים. ש"יש לי ביצים של בת יענה", כי אני לוקחת סיכונים ו"לא עוצרת באדום". נכון שלא אחת אני נופלת, אבל תמיד אני זוכרת לקום. שאיתי זה: "ישר לפנים" ושאין איתי קיצורי דרך. כי כמו שאני לא מוותרת לי על עצמי – אני לא מוותרת לאף אחד על עצמו.